top of page

PSIHOTERAPEVTSKE STORITVE ZA STARŠE

Psihoterapevtske storitve za starše

Kot starš si verjetno želite imeti tesen odnos s svojim otrokom. Otroka verjetno želite usmerjati tako, da bo postal srečen in odgovoren odrasel.

 

Žal pa vaš odnos ni nujno takšen. Otrok je lahko zelo uporniški, neuspešen v šoli in nevključen v družbo. Po drugi strani je lahko zelo boječ, nesamozavesten, lahko se ves čas oklepa staršev, najpogosteje mame. Kot starši se lahko počutite neustrezni, jezni in nemočni.

Skozi analitski psihoterapevtski proces se lahko naučite bolje uravnavati svoja čustva, izražati svoja pričakovanja in postavljati ter ohranjati meje za otroka.

PSIHOTERAPIJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Psihoterapija otrok in mladostnikov

Odraščanje je zelo naporen proces, ki ga spremljajo mnogoteri strahovi, nesamozavest, (samo)spraševanje o lastni ustreznosti in podobi, izgube za otroka pomembnih oseb (staršev, prijateljev, fantov in punc) ...

Vse to ima lahko za posledico razne psihološke težave, kot so anksioznost, depresivnost, izbruhi jeze, umik vase in nasilje nad seboj in drugimi (samopoškodbeno vedenje, motnje hranjenja, bullying ipd.). Težave se običajno najprej izkažejo pri šolskem uspehu, niso pa nujno pogojene z dogajanjem v šoli.

Otroka oz. mladostnika skozi razvojno-analitski proces usposobim za ustreznejše reševanje težav in odgovornejše delo. Glede na način mojega dela je pogoj, da je otrok sposoben opisati dogajanje in izraziti svoja čustva. To sposobnost preverim na uvodnem razgovoru.

PSIHOTERAPEVTSKE STORITVE ZA UČITELJE IN VZGOJITELJE

Psihoterapevtske storitve za učitelje in vzgojitelje

Kot učitelj ali vzgojitelj ste verjetno že ugotovili, da si s pedagoško teorijo lahko pomagate predvsem pri najboljših učencih, ki voljno sodelujejo in napredujejo pri učenju. Vprašanje je, kako delati z vsemi ostalimi učenci, ki so v veliki večini.

Pri delu z učenci se učitelji srečujemo z množico "negativnih" čustev, kot so ljubosumje, jeza in zavist. Enako velja za učence, ki morajo med seboj tekmovati z učiteljevo pozornost in naklonjenost. Težave dodatno potencirajo zelo številčni razredi, ki lahko vključujejo preko 30 učencev.

S pomočjo analitskega psihoterapevtskega procesa se lahko bolje naučite uravnavati svoja čustva in predvsem ohraniti notranji mir, kadar učenci "divjajo". Naučite se reševati zamere, ki se jih skozi šolsko leto nabere zelo veliko. Odločneje lahko vodite razred in sodelujete s starši.

CENIK STORITEV

Individualna analitična psihoterapija (otroci, mladostniki, odrasli)

45 minut

50,00 €

Uvodni razgovor (usmerjena anamneza)

45 minut

70,00 €

Analitična psihoterapija para (odrasli)

45 minut

80,00 €

Skupinska analiza (za člana, otroci in mladostniki)

90 minut

40,00 €

Please reload

* Psihoterapija se izvaja po predhodnem plačilu.

* Uvodni razgovor je namenjen seznanitvi z vašimi težavami in mojim načinom dela. Na razgovoru se dogovorimo o cilju psihoterapije. Dogovorimo se tudi o pogostosti srečanj in ostalih obveznostih.

* V kolikor se srečanja ne morete udeležiti, ga morate odjaviti vsaj 24 ur prej. Če tega ne storite, srečanje plačate po ceniku. Srečanje lahko odjavite preko spodnjega obrazca, e-pošte ali s sporočilom SMS.

* V okviru psihoterapevtske obravnave vam jamčim zaupnost, diskretnost in anonimnost v okviru kodeksa Združenja psihoterapevtov Slovenije in Slovenskega društva za skupinsko analizo. Vse, kar je izrečeno, ostane tajno, tudi po zaključku obravnave.

bottom of page